Osnutek zgodovine ajdovske župnije in cerkve 24. junija 1999 je na praznik župnijskega zavetnika sv. Janeza Krstnika kot priloga župnijskega glasila Oznanilo v fotokopirni tehniki z naklado 300 izvodov iz&scaron;la bro&scaron;ura &quot;Osnutek zgodovine ajdovske župnije in cerkve&quot;. Vsebino br&scaron;ure katere vsebina in pomen znatno presega osnutek je skrbno zbral in pripravil za objavo takratni župnik g. Ivan Albreht. Ker je to delo najbolj celovit prikaz ajdovske župnije, sem prosil g. Albrehta za dovoljenje, da se vsebina bro&scaron;ure objavi na internetni strani župnije.&nbsp; Vsebina bro&scaron;ure je objavljena kot serija ločenih priskevkov, kot&nbsp; sledi:https://zupnija-ajdovscina.rkc.si/index.php/content/display/4<![CDATA[Ajdovščina ima dolgo zgodovino]]><![CDATA[Tisočletni molk in rojstvo imena Ajdovščina]]><![CDATA[Cerkvenopravni razvoj ajdovske župnje]]><![CDATA[Ajdovska cerkev in duhovnija v 16. in 17. stoletju]]><![CDATA[Ajdovska cerkev in kaplanija v 18. stoletju]]><![CDATA[Ajdovska cerkev in župnija v 19. stoletju]]><![CDATA[Ajdovska cerkev in župnija v prvi polovici 20. stoletja]]><![CDATA[Ajdovska cerkev in župnija v drugi polovici 20. stoletja]]><![CDATA[Misijoni v Ajdovščini]]><![CDATA[Duhovniki, doma iz ajdovske župnije]]><![CDATA[Duhovniki, ki so službovali v Ajdovščini]]><![CDATA[Kratek opis cerkve sv. Janeza Krstnika]]>