Preskoči na vsebino


Duhovno pastoralni dan župnij Ajdovščina in Stomaž - sklepi

Člani ŽPS, ŽGS, cerkveni pevci in drugi pastoralni sodelavci iz župnij Ajdovščina /25 oseb/ in Stomaž /5/, smo v soboto, 20.11.10 skupaj z župnikom g. Lojzetom Milharčič in gospodom Tomažem Kodrič premišljevali o vsebini letošnjega pastoralnega leta.

Na osnovi njegovega razmišljanja o letu dobrodelnosti in o karitativnem delu, ki se mora odraziti v odnosu vsakega posameznika in njegovem spreobrnjenju, smo razmišljali kakšen je naš odnos do mladih, obrobnih, priseljenih, bolnih in ostarelih v župniji. Ob evangelijski priliki o Samarijanu in drugih likih iz te prilike je izpostavil tri dimenzije poslanstva Cerkve: bogoslužno, oznanjevalno in karitativno, ki se med seboj prepletajo in dopolnjujejo.

Med sabo smo si različni, imamo različne talente, sodelujemo lahko po svojih zmožnostih in vsi skupaj zmoremo ustvariti dejavno občestvo. Ni vse odvisno samo od nas samih, dopustiti moramo, da Jezus vstopi v naše življenje.

V delu po skupinah /tri skupine/ smo se pogovarjali tudi o tem kako ustvarjamo župnijsko skupnost, prevzemamo različne naloge znotraj župnije in o našem sodelovanju z domačim župnikom na področju vzgoje sodelavcev, obveščanja, poslovanju ŽPS in drugih skupin. Na koncu smo naše misli strnili v nekaj ugotovitev in izhodišč za nadaljnje delo znotraj župnije:

  • za povezovanje med nami in ustvarjanje skupnosti je nujno, da pristopimo k izgradnji dvorane - skupnega prostora, ki bo služil druženju, praznovanju,pogovoru

  • med tednom bomo zagotovili ljudsko petje med sveto mašo - za izbor pesmi in petje bo poskrbel sodelavec

  • bralci božje besede ob nedeljah in praznikih smo naprošeni, da si vzamemo čas, se pripravimo na branje in prihajamo pred oltar iz cerkve

  • v Oznanilih bomo poročali tudi o že izpeljanih aktivnostih, v prihodnje bomo bolj izkoristili možnosti, ki nam jih daje internet

  • mlade bomo nagovorili (župnik, posamezniki) in jih povabili k sodelovanju v župniji; v okviru srečanj skupaj z mladimi iz Šturij, aktivni pomoči v pripravi na posamezne projekte (dogodke, praznovanja: trikraljevska akcija, božičnica, Križev pot Lokacija:

Print Friendly and PDF