Preskoči na vsebino


Navodila slovenskih škofov za vzpostavitev javnega bogoslužja v cerkvah v času epidemije COVID-19

Slovenski škofje so v četrtek, 30. aprila izdali nova navodila za čas »rahljanja ukrepov« v času epidemije. Tukaj je predstavljen povzetek navodil, ki se nanašajo na bogoslužje in pastoralne dejavnosti naših župnij.

Sveta maša

Udeležba je dovoljena samo zdravim osebam, ki nimajo simptomov okužbe. Starejšim priporočamo, da še naprej maše spremljajo po radiu in TV.

V cerkvi mora vsak vernik nositi zaščitno masko. Pri vhodu v cerkev si mora vsak vernik razkužiti roke z razkužilnim sredstvom. V cerkvi morajo verniki ohranjati medsebojno varnostno razdaljo 1,5 m. Ta omejitev ne velja za člane iste družine, ki živijo v skupnem gospodinjstvu. V cerkvi je pri bogoslužju lahko toliko oseb, kolikor jih prostor lahko sprejme glede na ta predpis.

Glede na to, da je cerkev v Ajdovščini sorazmerno majhna glede na število vernikov, ki prihajate k maši, obstaja zadrega. V ta namen smo iz cerkve umaknili vse stolice in prenosljive klopi. Na Ustju ta težava ni tako izrazita glede na to, da se boste verniki obvezno razporedili po vsem cerkvenem prostoru, po domače – se premaknili naprej iz priljubljenih kotov pod korom.

Bogoslužni sodelavci smejo opravljati svoje delo pod istimi pogoji varnostne razdalje. Razen duhovnika vsi sodelavci nosijo masko (duhovnik nosi masko samo med podeljevanjem obhajila vernikom).

Pri nas med tednom bere berilo in prošnje duhovnik sam, ob nedeljah bo lahko drugače. Ministranti so navzoči v prezbiteriju, vendar službe ne opravljajo.

Blagoslovljena voda je umaknjena, verniki naj se ob vstopu v cerkev pokrižajo in pozdravijo Najsvetejše s spoštljivim poklekom na desno koleno.

Petje. Dovoljeno je zgolj ljudsko petje. Na koru je lahko organist in sodelavec, ki ga organist potrebuje.

Sveto obhajilo se deli samo na roko, izjem ni. Preden se obhajajo, ko imajo sveto hostijo že na roki, si verniki s prosto roko odmaknejo masko, takoj po zaužitju hostije pa si masko zopet namestijo na obraz. Med verniki v vrsti mora biti vsaj 1,5 m presledka.

Ko verniki prihajajo in odhajajo iz cerkve, naj upoštevajo razdaljo 1,5m. Cerkvene klopi, kljuke na vratih po maši obrišemo z razkužilom.

Po vsaki maši se cerkev temeljito prezrači, vsaj pol ure.

Maša na prostem je glede na državni predpis druženja več kot 5 oseb, prepovedana.

Škofje s tem odlokom do preklica dovoljujejo, da verniki dolžnost nedeljske maše izpolnijo tako da se udeležijo svete maše enkrat v tednu na katerikoli dan. Bolniki in ostareli naj sveto mašo spremljajo po medijih, prejemajo duhovno obhajilo ter darujejo Bogu svoje molitve in žrtve.

Šmarnice

Branje šmarnic za odrasle poteka po cerkvah v okviru rednih svetih maš… Šmarnice za otroke po cerkvah letos odpadejo. Namesto šmarnic v cerkvah ste povabljeni, da prisluhnete prenosom šmarnic preko medijev. Gradivo za otroke in odrasle je objavljeno tudi na spletni strani Slovenskega katehetskega urada.

Lokacija:
Print Friendly and PDF