Preskoči na vsebino


Kaj naredimo za svoja večna bivališča

»Ne morete služiti Bogu in mamonu!«

Tako Jezus zaključi današnji evangelij, ko je povedal priliko o krivičnem oskrbniku. Prilika nam lahko dela težave pri razumevanju tega, kaj Jezus z njo želi povedati. Čemu nam tega sleparskega oskrbnika postavlja za vzor in zgled za posnemanje? Prav gotovo ne zaradi njegovega neodgovornega odnosa do premoženja, s katerim upravlja in poneverjanja listin.

Jezus ne pohvali njegovih slabih dejanj, ampak njegovo iznajdljivost in prebrisanost, ko gleda na svojo prihodnost. Hoče reči: kakor posvetni ljudje, ljudje brez vere v Boga in posmrtno življenje znajo spretno poskrbeti za svojo prihodnost na tem svetu, tako in še veliko bolj mora človek skrbeti za svojo večno usodo. Kristjan, Jezusov učenec naj uporabi vso svojo iznajdljivost, da doseže končni cilj, to je srečno večnost. Zato se mora opreti na Boga, kot na skalo, da ostane trden tudi v tistem trenutku, ko se mu bo zemeljska sreča zamajala. In zamaje se prav vsakemu.

V tej zavzetosti, ki jo namenjamo graditvi večne sreče pa nas prav gotovo prekašajo mnogi ljudje, ki mislijo le na ta svet. Jezus jih imenuje 'otroci tega sveta'; dostikrat so bolj zavzeti za to, kar je je minljivo, kot smo mi za to, kar je večno. Že preproste vsakdanje izkušnje nam to še in še potrjujejo. Samo pomislimo, kaj vse ljudi zanima, s čim se ukvarjajo, o čem se pogovarjajo, za kaj trošijo denar. Česa vsega si mnogi ne domislijo, koliko truda so pripravljeni vložiti v stvari, ki so 'od danes do jutri'. Kristjani pa, ki verujemo, da je pred nami neskončna prihodnost, se pravi večnost, pa smo dostikrat nezainteresirani, neiznajdljivi in nespametni; nezavzeti za cilj, ki je pred nami. Kot da se nam bo večnost zgodila 'kar tako', sama od sebe, brez vsakega napora in skrbi.

Današnji evangelij, na poseben način tudi prvo berilo, nas hoče zdramiti in nas izziva: Kaj naredimo za svoja večna bivališča. Amos govori o izkoriščevalcih, ki sleparijo pri prodaji in s tem delajo siromake še siromašnejše. Na dolgi rok, v perspektivi večnosti, se to ne obnese.

Kot verni ljudje moramo vedeti, kaj je cilj in kaj so le sredstva do tega cilja. Ta sredstva so tudi materialne stvari. Z njimi naj si pridobivamo prijatelje, ki nas bodo pospremili v večnost. Vse, kar skušamo zadržati le zase, nas bo le bremenilo in oteževalo našo pot naproti večnosti.

Ne smemo pozabiti, da smo vsi del ene in iste družine, kakor beremo v apostolskih delih: »Množica teh, ki so sprejeli vero, je bila kakor eno srce in ena duša. Nihče ni trdil, da je to, kar ima, njegova last, temveč jim je bilo vse skupno.« naj moč Božje besede doseže srca vseh kristjanov, da bomo mogli najti tisto mero dobrote, kakršno nam narekuje ljubezen do Kristusa in do vseh naših bratov.


Franc Likar, župnik

Lokacija:
Print Friendly and PDF