Preskoči na vsebino


Nova zapoved

V Božji besedi, ki jo danes beremo in poslušamo pri bogoslužju, se velikokrat ponovi besedica nov. Apostol Janez govori o novem nebu in novi zemlji ter o novem Jeruzalemu. Jezus pa v evangeliju o novi zapovedi.

Beseda nov prebuja lepe občutke: nova obleka, nov dan, novo leto, nova služba, nov avto. Zakaj nem je novo tako všeč? Ne zato, ker je še nerabljeno, ker bolje deluje, kot staro. Resnica je globlja. Novo je 'novost', je nekaj, česar še ne poznamo, nekaj, kar nam odpira pričakovanja, upanje, hrepenenje. Novega leta se ne veselimo zaradi nove številke. Če bi pričakovali, da nam bo prineslo iste stvari kot minulo leto, potem se ga na bi veselili, ker bi ga že poznali. Tako pa hrepenimo po novostih, se veselimo novih dogodkov, nove sreče.

Preseneča nas, da Jezus tudi zapovedi ljubezni, ko jo daje, reče nova zapoved. Zakaj nova, če pa je bila znana že v stari zavezi. Isti evangelist Janez, ki je zapisal te besede, je na nekem drugem mestu zapisal tudi tole: »Ljubi, ne pišem vam nove zapovedi, temveč staro zapoved… Pa vendar vam pišem novo zapoved.

Kaj torej? Gre za novo ali staro? Oboje. Stara je glede na črko, glede na to, da je bila dna že davno nazaj, v času Mojzesa; nova pa glede na duha. Nova je v tem, da ji je s Kristusom dana nova moč, da jo lahko živimo. Skozi zgodovino izraelskega naroda se je ta zapoved »postarala«, postala je šibka, v njej ni bilo več življenjske moči, ker je bila neštetokrat prelomljena in poteptana. K ljubezni je zavezovala samo napisana postava, ki pa ni dajala moči, da bi jo človek mogel živeti.

Zato je bila potrebna milost. Zapoved ljubezni sama po sebi ni postala nova s tem, da bi jo Jezus na novo oblikoval in postavil v času svojega življenja, ampak tedaj, ko nas je umirajoč na križu usposobil za ljubezen, ko je je izlil v vsakega od nas. To je ljubezen, ki nas prenavlja in dela iz nas resnično nove ljudi. Res je, da so se tudi pred Kristusom ljudje ljubili med seboj. Toda zakaj? Zato, ker so si bili v sorodu ali zavezniki, prijatelji, pripadniki istega ljudstva. Ljubili so se na temelju nečesa, kar jih je povezoval med seboj in hkrati ločevalo in oddaljevalo od vseh drugih, ki jim niso tako ali drugače pripadali.

Jezusova zapoved pa je nova, ker presega ljubezen do sebi enakih. Jezusova ljubezen pa je čisto drugačna in zato je nova. Njena novost je v tem, da je treba ljubiti vsakega človeka brez razlikovanja, ne glede na to, komu pripada: kateri družini, skupnosti ali narodu. V novo zapoved ljubezni je tako vključena tudi ljubezen do sovražnikov, nasprotnikov, krivičnežev in hudobnežev. V vsakem od njih moramo gledati svojega brata, svojega bližnjega. Beseda bližnji se je v Jezusovih očeh razširila in zajela tudi najbolj oddaljene. Nova vsebina naredi zapoved ljubezni resnično nekaj novega.

Šele odkar nam je Jezus sam izkazal ljubezen do konca, jo moremo uresničevati tudi mi. Kajti za njeno uresničevanje so namreč potrebna sredstva, ki nam jih je Jezus zapustil: evharistija – kruh močnih. S pomočjo evharistije polagoma postajamo sposobni uresničevanja Jezusove največje zapovedi. Samo tisti, ki se hrani z evharistijo, izvirom nove ljubezni, postopoma dobiva moč, da se tudi sam nesebično daruje, da velikodušno odpušča, da premošča prepade predsodkov in sovraštva, da se vztrajno prebija skozi puščavo brezbrižnosti do drugih, da potrpežljivo gradi mostove solidarnosti in edinosti. S tem ljubi kakor Kristus, ljubi z njegovo ljubeznijo.

S svojim velikonočnim odrešenjem nas je Jezus vse povzdignil v dostojanstvu Božjih otrok. Tudi s tem nam je olajšal spolnjevanje nove zapovedi ljubezni. Tudi najbolj pokvarjenega in izprijenega človeka Bog ljubi in ga hoče rešti. Kristus je umrl tudi zanj. V tem moramo videti nagib, da ga vzljubimo tudi sami. Samo nova zapoved ljubezni zmore preoblikovati in prenoviti medčloveške odnose, kakor kvas, ki prepoji družbo.

V starem veku je veljalo: človek človeku volk. Kristus pa je prišel, da bi bil človek človeku brat. Njegova zapoved nas zavezuje, da se trudimo to postajati.

Franc Likar. župnik

Lokacija:
Print Friendly and PDF