Preskoči na vsebino


Naloge članov ŽPS

ŽPS obravnava vsa vprašanja, ki so povezana z verskim življenjem in pastoralnim delovanjem župnije, pripravlja delovne predloge in sklepe ter skrbi za njihovo uresničevanje. Če malo poenostavimo lahko rečemo, da si izbrana predstavnika iz vsake soseske razdelita področje delovanja na:

  • skrb za ureditev cerkve, okolice cerkve in pripadajočih prostorov: čiščenje in krašenje cerkve
  • skrb za bogoslužje, pripravo sodelovanja in vključevanje bralcev ob nedeljskih mašah in praznovanjih

Ob večjih slovesnostih si pomagata, prav tako se v pripravo in izvedbo vključijo tudi ostali predstavniki ŽPS.

Biti član ŽPS je odgovorno delo, ki prinaša zadovoljstvo - je vez med mano in župnijo. Je način, da spoznam ljudi, ki živijo v isti soseski kot jaz, pa se skoraj ne vidimo. Je danost, da s svojim delom prispevam k praznovanju praznikov. Je ponovna priložnost, da se povežem z Bogom in ljudmi in najdem svoj prostor v cerkvi. Res je, da včasih čutimo to kot še eno dodatno obveznost, ki pride ravno v nepravem času Lokacija:

Print Friendly and PDF