Preskoči na vsebino


Župnijski gospodarski svet

Podobno kot Župnijski pastoralni svet (ŽPS) je tudi Župnijski gospodarski svet (ŽGS) delovno telo, ki pa obravnava vprašanja povezana z gospodarskimi zadevami župnije in materialnimi pogoji za njeno versko in pastoralno delovanje; pripravlja delovne predloge in sklepe ter skrbi za njihovo uresničevanje in pri tem sodeluje z ŽPS.

Gospodarski svet sprejema in potrjuje obračun in proračun župnije. Daje mnenje in soglasje ter nadzira za večje investicije, odtujevanje in nakup nepremičnin in vrednejše opreme.

V skladu s cerkvenimi določbami skrbi, da se sredstva namensko uporabljajo zlasti za dobrodelnost, za vzdrževanje cerkvene opreme in primernega bogoslužja ter za pravično in urejeno delovno razmerje, če ima župnija redno zaposlene osebe.

V župnijskem gospodarskem svetu je sedem članov: iz vsake soseske po en predstavnik in še voditelj sveta. Letno so bile po štiri seje in več izrednih sklicev. V tem času se je svet poleg rednih vsakoletnih in tekočih zadev ukvarjal še z naslednjimi: nova fasada na cerkvi, prenova pokopališke kapele, obnova in postavitev križa na fasadi pri zakristiji, delna ureditev zunanjosti pred glavnim vhodom, obnova in oprema veroučne učilnice nad zakristijo, obnova strehe in fasade na župnišču, obnova orgel. Odprta ostaja celostna notranja in zunanja ureditev cerkve.

Lokacija:
Print Friendly and PDF